Εργασίες φασόν


Για επαγγελματίες του κλάδου των γραφικών τεχνών και όχι μόνο.


  • Κατασκευή χάρτινης τσάντας
  • Ένθεση εντύπων(SPC κλπ.)
  • Κολλήματα στο χέρι
  • Εφαρμογή καψούλια, τρουκ κλπ.
  • Λαμινάρισμα

Οι δουλειές μας